Objednávka

Rekreační pobyt lze předběžně objednat telefonicky, písemně, faxem, mailem nebo osobně. Na písemné (faxové,mailové) objednávce doporučujeme uvádět náhradní objekt nebo náhradní termín (případně obojí). Pokud je objekt v požadovaném termínu volný, agentura písemně potvrdí objednávku a současně zašle vyúčtování zálohy (obvykle ve výši 30% celkové ceny) a doplatek bude uhrazen přímo majiteli objektu.

V případě dodatečného vystavení faktury pro zaměstnavatele jednorázový poplatek činí 200,-Kč.

Zaplacením zálohy se objednávka stane závaznou a zákazník se tím zaváže dodržovat Všeobecné podmínky. Agentura zákazníkovi po zaplacení zálohy vystaví ubytovací poukaz.

(Nejpozději však 15 dnů před nástupem na objekt). V případě ubytování v penzionu nebo v hotelu je ubytovací poukaz vystaven až po zaplacení celé částky. Pokud není záloha zaplacena v termínu uvedeném na potvrzení objednávky, je tato skutečnost agenturou chápána jako zrušení objednávky a objekt dále bude uvolněn pro další zájemce.

Made by WebCzech.cz, designed by GrafiFactory.cz in 2007